OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Jméno projektu: Zavedení systémů moderních technologií a digitálního řízení procesů ve firmě FORMPLAST-Svododa

Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_250/0019141